Câu đố về vật dụng:

Mang tiếng nhỏ bé từ xưa
Nhưng tôi luôn có của thừa bỏ đi
Là cái gì?