Câu đố về thực vật:

Thân như cá sấu giữa đời
Lá như ô nhỏ giữa đời múa ca
Là cây gì?