Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Quả gì, mình mới hỏi ta
Trong lòng thì nóng, ngoài da lạnh dần?

Đố là gì?