Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa thờ Không Lộ thiền sư
Thuộc tỉnh Thái Bình, có từ ngàn xưa?