Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cả nhà có bà trắng toát.
(Là cái gì?)