Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì kẻ ước người ao?