Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Quê em Đà Nẵng đẹp xinh
Có bãi cát trắng, ta mình bên nhau?