Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì lăn lóc giữa đàng cái đi?