Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Dài như cái ống
Có tên là bóng
Trắng muốt lung linh
Ánh sáng xanh xanh
Nhà ai cũng thích.
(Là cái gì?)