Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con gì mình dẹt, có chuôi
Khi ăn cá, thịt, khi thời ăn rau?
(Là con gì?)