Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nhân hậu, nghiêm cẩn, tài hoa
Triết gia lỗi lạc, thêm là nhà thơ
Nguyên - Mông xâm lược bất ngờ
Cùng tra Trần Thánh Tông chờ chiến công?