Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Trong như hạt ngọc
Mọc trên lá xanh
Nắng rọi xuống cành
Biến nhanh như chớp.
(Lá gì?)