Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì không ở cây nào
Không chân, không cánh bay cao chạy dài.
(Là quả gì?)