Câu đố về con người và địa danh:

Vua nào công đức lưu danh
Dựng nước Âu Lạc, xây thành Cổ Loa
Là người nào?