Câu đố về thực vật và hoa quả:

Còn nhỏ em mặc áo xanh
Rủ nhau tắm nước nổi đình đêm qua.
Tắm xong da trắng như ngà
Áo xanh em cởi, đội đà mũ xanh.
(Là gì?)