Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Năm xưa xây Cổ Loa thành
Dựng nước Âu Lạc, nhớ danh, lập đền?