Câu đố về đồ vật:

Mái gì đứng ở đầu làng
Xưa thờ thành hoàng, nay tụ họp dân?