Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì chẳng mất bao giờ
Lại có đuôi đẹp, bất ngờ tung bay
Quả mà chẳng ở trên cây
Làm đồ chơi để chuyền tay ném hoài?
(Là quả gì?)