Câu đố về đồ vật:

Thân tôi lơ lửng trên tường
Sách lớn, sách nhỏ, thơ, văn xếp đầy?