Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì đêm tỏa ngát hương?