Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì chẳng chín, chẳng xanh
Thường treo lơ lửng trên cành vắt ngang