Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Nơi đây cảnh đẹp hữu tình
Cửa gì danh tiếng thần kinh một thời