Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền gì nằm ở Hồ Gươm
Bên cầu Thê Húc, Đài Nghiên, tháp dài?