Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Nước xanh trong vắt một màu
Công nào khói xám vẫn dào dạt trôi?

Đố là sông gì?