Câu đố về các loài động vật:

Mình dẹp có cánh hai bên
Trông xa y hệt chiếc diều đang bay?