Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì bé nhỏ có người ngồi trong?