Đố vui dân gian

Con gì chân ngắn. Mà lại có màng. Mỏ bẹt màu vàng. Hay kêu cạp cạp?

Đố là con gì?