Câu đố về cây:

Cây gì xanh lá, xòe ô
Đem làm nón, quạt, mành, làn đẹp xinh?