Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Phất phơ trước gió bạc màu
Đèo gì cờ trận nhà Đinh thiếu thời?