Câu đố là gì:

Có sức mà chẳng có hình
Vẫn làm đổ quán xiêu đình như chơi
Thường khi rất thích rất vui
Chơi diều, thổi sáo làm vơi nắng hè?