Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ông Đinh Công Tráng chống Tây
Ba Đình căn cứ, lập ngay nơi nào?