Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trạng Bùng xuất sắc ngoại giao
Văn thơ nổi tiếng “Minh Thần Tông” khen
Em cùng mẹ với Trạng Trình
Theo lời anh đến tá phò Trung Tông?