Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nào lớn nhất Nha Trang
Là nơi tụ tập tín đồ Phật gia?