Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có lũy Ba Đình
Xưa Đinh Công Tráng dựng thành đánh Tây?