Câu đố về thực vật và hoa quả:

Có hoa mang tên dòng sông
Phù sa chở nặng theo dòng về xuôi?
Hoa mang truyền thuyết một thời
Thanh gươm cắm xuống, bật chồi, nở hoa?
(Là những hoa gì)