Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Sinh ra là phải có mồi
Ngày thường nhòa nhạt, tối rồi rõ thêm
Phổi không có, thở liên miên
Ôxi mà thiếu nó liền biến ngay.
(Là gì?)