Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Bạn cũng sắt thép bao năm
Người thì quá nóng, kẻ thì lạnh tê?