Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có điệu hát Xoan
Lại thêm hát Ghẹo, râm ran tiếng cười