Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Vợ chồng sống ở hai nơi
Phân ly muôn thuở bên trời cách xa
Ban ngày trốn biệt trong nhà
Rạng đông, chạng vạng chạy ra nô đùa?

Đố là gì?