Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có cặp rồng vàng
Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần?