Câu đố về vật dụng:

Không miệng mà lại có răng
Nhà nông yêu mến biết chăng anh chàng
Là cái gì?