Câu đố về thực vật:

Tên là vật nuôi trong nhà
Mình là cây cỏ la đà đó đây
Là cây gì?