Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu có biển Thuận An
Tụ về cửa phá Tam Giang, San, Chuồn?