Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì màu đỏ thật tươi
Làm người canh gác báo trời sắp trưa
Hoa gì tên gọi thật vừa
Hoa nhỏ tên gọi lạ chưa to đùng?
(Là những hoa gì)