Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Nước chảy xiết bọt tung trắng xóa
Thác tên gì nghe tựa chiêm bao?