Câu đố về động vật:

Con gì cá biển rõ ràng
Có tên giống lợn, khôn ngoan tuyệt vời
Nhiều khi giữa biển cứu người
Chẳng như cá mập là loài ác ngư?
(Là con gì?)