Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Xưa Đinh Công Tráng khởi binh
Nơi nào lập cứ Ba Đình chống Tây?