Câu đố về đồ vật:

Cây gì không lá không cành
Thường hay đứng giữa sân trường em tôi?