Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi tên loài vật linh thiêng
Cũng là nguồn gốc cha sinh thuở nào?