Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Một mình mà có hai tên
Nằm trên xứ sở An Giang đẹp giàu?